Lars Hilfling // "Ordinary People" - 5. marts - 1. maj 2022

5. marts - 1. maj 2022

I min kunstneriske praksis fusionerer jeg fotos fra bl.a. de sociale medier, sport og nyheder med billedmateriale fra klassisk kunst og udforsker, hvordan kulturelle fortællinger konstrueres og forandres gennem tiden.
Fortiden er måske død, men historien er levende, og den er konstrueret i nutiden.
Når man ser på kunsthistorien med et queer-blik opdager man, at kunsthistorien ikke bare er en objektiv registrering af begivenheder, men også en sletning af fortiden. 
Undertrykkelse af minoriteter - og kvinder - gennem århundreder har fortrængt et utal af menneskers skæbner fra vores fælles hukommelse. 
En vigtig del af mit arbejde er at afdække de queer-temaer, der er udeladt fra kunsthistorien eller indlagt som kodede beskeder. Kunsten fungerede på den måde som verdens første form for kryptering. 
Andre tilbagevendende temaer i min kunstneriske praksis er maskulinitet og magtdynamikken relateret til køn og seksualitet. 
”Alt handler om sex, undtagen sex,” som Oscar Wilde sagde. ”Sex handler om magt.” 
Mine værker produceres på en computer, men processen er manuel.

Et enkelt værk kan let være baseret på 50 forskellige fotos eller mere. Alle nutidige figurer i mine billeder er således sammensat af mange forskellige fotos af ansigts- og kropsdele og dermed helt fiktive. En slags håndlavede deepfakes.

Lars Hilfling / 2021

// In my artistic practice, I merge photos from i.g. social media, sports and news with visuals from classical art and explore how cultural narratives are constructed and unfolded over time. The past may be dead, but history is alive and it is constructed in the present. When you look at art history with a queer glance, you will discover that art history is not just a registration of events, but also a deletion of the past. Suppression of minorities - and women - over the centuries has deleted countless human narratives from our shared memory. An important part of my work is to re-insert the queer themes that have been omitted from art history or embedded as coded messages for the queer communities of the past. For them art served as the world's first kind of encryption. Other recurring themes in my artistic practice are masculinity and the dynamics of power related to gender and sexuality.
"Everything is about sex, except sex," as Oscar Wilde said. "Sex is about power."

I create my work on a computer but the process is manual. A single work can easily be merged from 50 different photos or more. All contemporary figures in my pictures are composed of many different photos of body and face parts and therefore completely fictional. A kind of handmade deepfakes.

Lars Hilfling / 2021