Lars Hilfling

FUSION AF FOTOS OG KLASSISK KUNST
I min kunstneriske praksis fusionerer jeg fotos fra de sociale medier, sport, nyheder og porno med billedmateriale fra klassisk kunst og udforsker, hvordan kulturelle fortællinger struktureres og udfoldes gennem tiden. Fortiden er måske død, men historien er levende, og den er konstrueret i nutiden. Når man ser på kunsthistorien med et queer-blik opdager man, at kunsthistorien ikke bare er en registrering af begivenheder, men også en sletning af fortiden. Undertrykkelse af homoseksualitet gennem århundreder har fortrængt et utal af menneskers skæbner fra vores fælles hukommelse. En vigtig del af mit arbejde er at genindsætte de queer-temaer, der er udeladt fra kunsthistorien eller indlagt som kodede beskeder, som kun de indviede kunne aflæse. 

Kunsten fungerede på den måde som verdens første form for kryptering. Andre tilbagevendende temaer i min kunstneriske praksis er maskulinitet og magtdynamikken relateret til køn og seksualitet. ”Alt handler om sex, undtagen sex,” som Oscar Wilde sagde. ”Sex handler om magt.” Mine værker produceres på en computer, men processen er manuel. Et enkelt værk kan let være baseret på 50 forskellige fotos eller mere. Alle nutidige figurer i mine billeder er således sammensat af mange forskellige fotos af ansigts- og kropsdele og dermed helt fiktive. En slags håndlavede deepfakes.


Lars Hilfling, 2021

preload spinner