12.08 - 05.09 Tune Andersen "Apokryf zoologi"

 

I Tune Andersens solo udstilling "Apokryf Zoologi" på RoS Gallery kan du både se underfundige taxidermiske dyreskulpturer og smukke bemalede fotografier.

Ordet apokryf er græst og betyder skjult, gemt eller endda falsk. Det henviser til de bibelske evangelier, der ikke blev accepteret som en del af den officielle bibel.

Tune Andersens taxidermiske skulpturer er skabt af dele fra forskellige dyr, udstoppet af kunstneren selv og sammensat til nye besynderlige skabninger. Som skulpturen "All revved up with nowhere to go", der er sammensat af dele fra en ål, en rovfugl og en hane. Denne nye skabning udstilles i en smuk montre af glas og messing. For til trods for det tilsyneladende makabre billedsprog, er skønheden altid en del af Tune Andersen univers. 
Værkerne minder os om menneskets stadig voksende magt, når det kommer til at manipulere og forme naturen efter forgodtbefindende. Hver dag kommer vi et skridt nærmere mod at forstå Guds skaberværk - for at blive i den kristne terminologi. Set i lyset af de seneste års udvikling inden for bla. genmanipulation, så falder disser taxidermiske skabninger måske ikke så langt fra normalen?

Udstillingens fotografiske værker er bearbejdet på forskellig vis med maling, lak eller endda ”tatoveringer”. Motiverne udgøres igen af forskellige former for dyreskeletter eller udstoppede dyr placeret på smukt dekorerede 2 dimensionelle baggrunde - flere belagt med bladguld.  Man kommer til at tænke på middelalderens byzantinske ikoner. Her blev de kristne figurer på lignende vis fremstillet på monokrome - ofte gylde flader - uden et bagvedlæggende rum. Dette skulle understrege figurernes status som ophøjede. Som hellige symboler, der ikke var begrænset af tid og rum. Tune Andersens værker er netop ikoniske. 

Brug af kranier og andre symboler på død og forgængelighed - de såkaldte vanitas-symboler - har altid være en del af Tune Andersens billedsprog.  I den kristne billedkunst har symbolerne en klar hensigt. De skal minde beskueren om, at døden er den eneste sikre ting i livet. At det liv vi vælger at leve på jorden, vil være afgørende for vores efterliv. Så hvordan klarer menneskeheden anno 2021 sig?
Som enhver god kunstner, giver Tune Andersen ikke  svarene. Han stiller spørgsmålene.


Tune Andersen (f 1958) er repræsenteret i væsentlige samlinger i ind- og udland:

 • Statens Kunstfond
 • Biblioteque Nationale De France, Paris
 • Musée Rodin, Paris
 • Det Nationale Fotomuseum, Kbh
 • Museet For Fotokunst, Odense
 • Portrætsamlingen, Frederiksborg Slots Museum, Hillerød
 • Skive Kunstmuseum
 • Vejle Kunstmuseum

Invitation
Det vil glæde os at se dig, til åbningen af udstillingen torsdag d. 12. august fra 16.00 - 20.00. Galleriets kunstbar fejrer åbningen med HAPPY HOUR / ½ pris på alle drikkevarer  

At Tune Andersens’ solo exhibition “Aprokryf Zoologi” at RoS Gallery you’ll  find both strange taxidermic sculptures and beautiful painted photographic works. The word apokryf means hidden, concealed or even false. It refers to the biblical gospels that were not accepted as part of the official bibel. The scene is set. 

Tune Andersens' taxidermic sculptures are made of parts of different animalt, stuffed by the artist himself, and put together to form new and strange creatures. Like the sculpture "All revved up and nowhere to go" that is a creature made up of part eel, part rooster and part bird of prey exhibited in a beautiful glass and brass cage.

The photographic works have been treated with paint, varnish or even tattooed. They do display dead or stuffed animals placed on unicolored or golden backdrops. One senses a biblical reference, as they bring to mind holy Byzantine icons from the middle ages. Here the lack of a spacious setting was to remind the viewer that they were looking at a devine scene beyond time and space. An exalted figure not of this world. Hence an expression of honor. The same goes for the craftmanship - Andersen is a perfectionist. 

Andersens' work is a reminder of man's increasing power to shape, manipulate and recreate nature at will. Everyday we are getting ever closer to understanding and copying nature - or God's creation if you will.  Seen in the light of recent years development in say genetic engineering, Andersens' taxidermic creatures suddenly don't fall that much out of the ordinary, do they?

Andersen has always been a diligent user of vanitas motives. The symbolic use of skulls and other symbols of death and transience meant to remind us that death is the only sure thing in life. That the life we chose to live on earth will determine if we eventually end up in heaven or in hell. The moral in a Cristian understanding is to rid ourselves of vanities and be good decent people. Treat our surroundings with humility and respect. 

So how are we doing these days? Like any good artist Tune Andersen does not answer any questions. He raises them. 

Tune Andersen (born 1958) is representet in significant collections as well in DK and abroad. 

 • The National Danish Art Foundation
 • Biblioteque Nationale De France, Paris
 • Musée Rodin, Paris
 • The National Photo Museum, Copenhagen
 • The Photo Museum, Odense
 • The Portrait Collection, Frederiksborg Castle Museum, Hillerød
 • Skive Art Museum
 • Vejle Art Museum

 

Invitation
We will be happy to see you at the opening of the exhibition, which is taking place Thursdag the 12th of August from 4.00 - 8.00 p.m.  
The gallery art bar celebrates the opening with HAPPY HOUR / ½ price on all drinks 

 

 

 

preload spinner