Sandra Marquardt

Nærvær – alene og sammen.

Sandra Westergaard Marquardt maler fortællende, figurative malerier med mange tynde lag akrylmaling ovenpå hinanden, altid malet i frihånd.

At være alene og at være sammen er et gennemgående tema hos hende, og hun skildrer disse temaer med vægt på symbolik og det narrative i menneskeskildringen.

Hun undersøger alle former for samhørighed overfor behovet for at være alene; vekselvirkningen mellem “alenehed” og fællesskab er en væsentlig dynamik i hendes verdensforståelse og maleriske univers.

 

Vi har brug for relationer for at overleve, og derfor ser hun med bekymring på, at vi i vores tid ser ud til at blive dårligere til relationsdannelse. Evnen til empati, ægte nærvær og oplevelsen af samhørighed og vigtige relationer svækkes i disse år, måske P.gr.a vores udbredte brug af skærme.

Hvis der er et budskab i Sandra Westergaard Marquardts malerier, er det: Husk at stoppe op; husk at være der, hvor du er; nyd øjeblikket. Oplev og giv nærvær her og nu, udvis fuld tilstedeværelse!

Kunstnerens værker har en stille historie at tilbyde beskueren. Sandra Westergaard Marquardt maler ofte menneskene tæt på os og baggrunden mere i widescreen, så naturens storhed som baggrund for det enkelte menneske synliggøres.

Hun synes naturen har en fantastisk skønhed i sig, og at dens douche farver på poetisk vis understreger, at der skal være tid til blot at være til; i en tid hvor fordybelse, ro og eftertænksomhed er en mangelvare.

Hvis Sandra Westergaard Marquardt kan vække publikums nysgerrighed og undren og få dem til at reflektere over hvad værket vil og hvad det giver at tage med sig videre, så er hun lykkedes som kunstner.

 Tekst af kunstrådgiver, skribent og blogger Connie Boe Boss.