LENE WINTHER

Lene Winther er uddannet på Kunstskolen Spektrum samt på Keramikskolen i København.

Winthers skulpturelle arbejde tager afsæt i menneskets eksistentielle forhold. Med et skarpt fokus på paradokser og modsætninger, skaber hun både organiske og syntetiske værker, hvor natur og civilisation er i konstant udveksling.

Med brug af genkendelige og fremmedartede elementer, hvor blandt andet mytiske og naturvidenskabelige referencer kommer i spil, lader hun de fysiske love blande sig med det metafysiske i et forsøg på at ophæve vores gængse opfattelse af virkeligheden.

Værkerne, der spænder fra skulpturer til større og mindre installationer, undersøger begreber, der har med identitet at gøre, og behandler emner som arv og miljø, tilblivelse, vækstbetingelser, tilknytning, tilhørsforhold, styrke- og afhængighed.

Disse behandles til stadighed fra nye vinkler og med forskellige formmæssige greb, der udover at ville indfange komplekse og flertydige strukturer, samtidigt forsøger at blødgøre og menneskeliggøre gennem en legende og umiddelbar tilgang, hvor det sanselige og taktile manes frem i stemningsmættede værker, der ikke umiddelbart lader sig afkode.

Lene Winthers primære materiale er leret. De modellerede og glaserede keramiske objekter er ofte sammenkoblet med tekstile materialer såsom syntetisk pels, indfarvet gaze og rya. Ydermere bruger hun fundne genbrugsmaterialer og hverdagsobjekter.

Enkeltdelene modelleres, bearbejdes og omformes for derefter at indgå i nye og undersøgende konstruktioner.

Hun har udstillet på museer, gallerier og messer i både ind- og udland, herunder
Frederikshavn Kunstmuseum, Museo de Nerja i Spanien samt Kunstnernes
Efterårsudstilling. Derudover er hun portrætteret i Articulate Magazine, Kunstavisen og Tidsskriftet Dansknoter og er medlem af BKF.