Benie

Benies værker er fabulerende, fantasifyldte og farverige. Værkerne befinder sig i et spændingsfelt imellem det abstrakte og det figurative, hvor øjet uundgåligt går på opdagelse for at stykke dele sammen til genkendelige helheder.
Figurer og former dukker konstant frem på lærredet, for igen at opløses og indgå i nye sammenhænge. Således er Værkerne åbne for fortolkning, og kunstneren udstikker bevist ingen desinger i form af kringlede titler eller endda regler om hvordan værkerne skal vende, hvilket lades helt op til beskueren. Faktisk sætter hun en ære i, at flere af værkerne kompositorisk balancerer såvel vandret som lodret. 
Hendes fremgangsmetode er intuitiv og motivet sjældent planlagt på forhånd. Således spiller selve processen en stor rolle i tilblivelsen af det enkelte værk, hvis endelige udtryk er en farve- og kompositionsfortolkning af de tanker, stemninger og følelser, der gør sig gældende i tilblivelsesøjeblikket. 

Benie er autodidakt kunstner, men har været at finde på i flere censurerede udstillinger på gallerier rundt om i Danmark.