Dietrich

"Mine værker tager udgangspunkt i collagen. For mig er collagen som medie et billede på den fragmenterede verden, vi lever i. 

Jeg arbejder med både skulptur og fotokunst. Fælles for begge udtryksformer, er en facination af det taktile, det amorfe og det kødelige.

Udgangspunktet er en eksistentiel tilgang til værket og livet, til grundsubstansen, angsten, det rå og nøgne. Her går angsten for at dø hånd i hånd med angsten for at leve. 

Flere af værkerne har referencer til stilleben genren i form af kendte memento mori-symboler, der minder os om det åbenlyse: At det eneste sikre i livet er, at vi skal dø. Denne påmindelse stiller samtidig spørgsmålet: Hvordan ønsker vi at leve?