Tune Andersen

Fotografen og billedkunstneren Tune Andersen er en ener i dansk kunst.
Hans kunst balancerer mellem det brutale og det skønne, og ofte er det de
mere dunkle og bizarre sider af den menneskelige psykologi, der afsøges.
Tune Andersen debuterede på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1987 med
en serie håndkolorerede, selvironiske fotografiske selvportrætter som
sørgelig stenaldermand. Hans fotografier har siden i vid udstrækning
behandlet menneskets dårskab og forfald. Foruroligende - måske - men
altid med tungen i kinden og et humoristisk glimt i øjet.
De senere år har kunstneren sideløbende med kunstfotografiet udviklet
sine unikke taxidermiske skulpturer, hvor fokus i en vis grad skifter fra
kroppen og kønnet til menneskets væren: Selvkonserverede og -
udstoppede smådyr, fugle og fisk installeret i frapperende scenerier og
apokalyptiske landskaber. Sakralt ophøjet i smukke glasmontrer. Som
tankevækkende spejlbilleder af menneskeheden går de rent ind hos
beskueren.
Nu afdøde gallerist Jørgen Egelund kaldte engang Tune Andersen for dansk
billedkunsts Odd Man Out. Og det er måske ikke helt ved siden af.
Tune Andersen har en perlerække af udstillinger bag sig på museer,
gallerier og kunsthaller og er repræsenteret i betydende kunstsamlinger
som Statens Kunstfond, Det Nationale Fotomuseum, Museet for Fotokunst,
Biblioteque Nationale, Paris og Portrætsamlingen, Det nationalhistoriske
Museum, Frederiksborg Slot, Hillerød
Tune Andersen bor og arbejder i København.
Connie Hansen, mag.art. Kunsthistorie og kulturformidling.
Tidl. Museumsinspektør, Museum Salling