Kommende arrangementer

Årskontingentet for medlemmer er 450 kr. for voksne og 250 kr. for unge under 18 år. Kontingentet bruges til indkøb af kunst, som bortloddes ved den årlige generalforsamling. Virksomheder og foreninger bedes rette henvendelse til Kunstklubbens formand, Lars Wie Andersen.

Du kan altid rette henvendelse til Lars Wie Andersen, der er Kunstklubbens formand. Lars kan kontaktes på telefon 29862300 eller via mail på larswie@ros-gallery.dk